Amcanion Y Gynghrair

Datganiad o Fwriad

Mae’r Gynghrair yn gorff sy’n cynrychioli a gwarchod buddiannau cyfansoddwyr, cyhoeddwyr ac awduron Cymru ac yn ymgyrchu ar eu rhan.

Amcanion

Sefydlu corff cyfansoddiadol, democrataidd sy’n cynnal cyswllt byw rhwng yr aelodau.

Cydweithio gyda sefydliadau perthnasol a’u lobio fel bo’r angen.

Diogelu buddiannau’r aelodaeth trwy ymchwilio, datblygu a gweithredu prosiectau priodol, a cheisio am nawdd yn ôl yr angen.

Anelu at ddatblygu strategaeth hir dymor a fydd yn galluogi’r corff i gyfrannu at, a chryfhau’r diwydiant cerddoriaeth yng Nghymru.

Newyddion | News

Swydd gyda Eos.

Disgrifiad Swydd Dyddiad cau: 5 pm,28 Mawrth, 2013 Teitl y swydd: Gweinyddydd Cyflog: £20,000 – £23,000 Hyd y cytundeb: 12 mis Lleoliad: Caernarfon, Gwynedd Dyma gyfle unigryw i berson egnïol i ymuno gydag asiantaeth newydd yn ei blwyddyn gyntaf. Dyma’r tro cyntaf erioed i gorff o’r fath gael ei sefydlu yn benodol i wasanaethu diwydiant [...]

EOS members AGM.

Cyfarfod y De: Chapter, Caerdydd, Chwefror 5ed, 6pm Cyfarfod y Gogledd: Galeri, Caernarfon, Chwefror 8fed, 6pm ————————————————————– Southern meeting: Chapter, Cardiff, February 5th, 6pm Northern meeting: Galeri, Caernarfon, February 8th, 6pm DIOLCH / THANKS Gwilym Morus

Follow @ygynghrair on Twitter